Българска Строителна Седмица 14-17 Март , гр.София

Фирма „Акварор“ и фирма „HL bg“ представиха система за вакуумно отводняване на покриви POLO-UDS. Изложение „Българска Строителна Седмица“ тази година акцентира върху ефективното строителство и иновациите. Нови строителни технологии, материали и съвременни инсталации, представени „Акварор“ , които подготвиха бизнеса за проекти и инвестиции в правилната посока за години напред.

Представихме на българския пазар система за вакуумно отводняване на покриви POLO-UDS разработка на фирма Poloplast , Австрия.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РР ТРЪБИ И ТРАДИЦИОННАТА СИСТЕМА ОТ РЕ ТРЪБИ?

-Тръбите РР са изградени от 3 слоя;

-Свързването на тръбите става чрез пъхане на тръбата в муфата на другата тръба, за разлика от РЕ става чрез заваряване.

-Муфеното съединение се фиксира със скоба, която се пристяга механично.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СИСТЕМА POLO-UDS?

-Монтажните дейности не се влияят от околната температура (работата не спира при отрицателни температури)

-По-бърз монтаж , не се изисква ниличие на електричество на обекта

– По-голяма механическа твърдост на профила на тръбите(min 4 kN/m2) се постига по-висок вакуум в системата, а оттам и по-голяма ефективност на отводняване

– Отводнителен дебит на воронка до 18.4 l/s , броя на воронките намалява.

ПРЕДИМСТВА НА ВАКУУМНОТО ОТВОДНЯВАНЕ ПРЕД ГРАВИТАЧНОТО:

1.По-добро самопочистване на тръбната система поради високите скорости на потока

2.По-малко изкопни строителни работи поради намаления диаметър на водосточните тръби

3.По-малък брой водосточни тръби, поради което и по-добро използване на сградата

4.Прокарване на тръби под покрива без наклон

5.По-малки размери на тръбите

6.По-малък брой воронки поради по-големите отводнителни дебити (по-малко отвори)

7.Висока икономическа ефективност поради намаления разход на материал и труд