0888 130 451
Търсене

Импулсен изход HRI

Пригоден за множество водомери
Свободен от обратно въздействие сензор за стрелковото въртене
Не се влияе от магнити
Възможност за допълнителното му поставяне на подготвени за него водомери
Разпознаване посоката на потока
Потискане на вибрационни импулси
Самоконтрол
Живот на батерията 10 години
Херметически уплътнен корпус (IP 68)

HRI може да предава импулс на 1l,10l,100l,1000l. (уточнява се при поръчка)

При заявка моля уточнете дали ви трябва за резбови водомер или за фланшови.

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY