Импулсен изход HRI

Пригоден за множество водомери
Свободен от обратно въздействие сензор за стрелковото въртене
Не се влияе от магнити
Възможност за допълнителното му поставяне на подготвени за него водомери
Разпознаване посоката на потока
Потискане на вибрационни импулси
Самоконтрол
Живот на батерията 10 години
Херметически уплътнен корпус (IP 68)

Повече информация може да намерите тук