0888 130 451
Търсене

Водомер 120С

DN 15 – 20
Магнитно предаване
Подходящ като водомер за студена вода до 500С
Подходящ като водомер за топла вода от 300С до 900С
Брояч слабо чувствителен към абразивни елементи
Брояч въртящ се на 3550
С висока устойчивост към замърсени води
AMR предварителна подготовка за импулсен изход или радиомодул
Възвратен клапан като опция

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY