Водомер iPERL

Дали за интернет, телефони или електричество – интелигентните мрежови комуникации са навсякъде около нас и предлагат почти неограничени възможности. Така че, защо да не се прилага същия принцип към един от нашите най-ограничени ресурси – Водата. В световен мащаб, водоснабдителните системи трябва да бъдат в крак с развитието на интелигентните мрежови комуникации, за да се гарантира, че те са в съответствие с нуждите и потребностите от автоматизация и управление на тяхното натоварване; това е стандарт в интелигентните мрежи. С помощта на фиксирана AMI комуникационна мрежа (като Sensus FlexNet TM), iPERL може да помогне за идентифициране на потенциални проблеми, като течове в мрежата, давайки възможност за бързо справяне с тях. Това спестява време, пари, по-добро насочване на сервизния екип и увеличава нивото на обслужване на клиента.

Повече информация може да намерите тук