За нас

Фирма “Акварор – Бояджиев и синове” ООД е с над 25 годишен опит в сферата на доставка и изграждане на сградни водопродни и канализационни инсталации, доставка, метрологична проверка и сервиз на водомери и системи за дистанционно отчитане. Фирмата е създадена през 1992 година като административната база се намира в гр.София, разполага със складове в гр. София и гр. Велико Търново.

Основна дейност на фирмата е доставка и инженеринг на ВиК инсталации, измервателни уреди и системи.

  • Доставка и монтаж на POLO-POLYMUTAN-водопроводни, канализационни, отоплителни и поливни системи за нуждите на бита и индустрията, медицината и многообразната строителна дейност;
  • Доставка на уреди за измерване на дебит - крилчати водомери от ½” до 2”; турбинни от DN 40 до DN 800; магнитно-индуктивни от DN 15 до DN 1200; ултразвукови разходомери от DN20 до DN200; температури до 50°C и до 130°C - за крайни клиенти и за ВиК дружества. Резервни части за предлаганите водомери;
  • Проверка, ремонт и калибриране на водомери
  • Пломбиране на водомери към инсталацията за гр. София;
  • Системи за дистанционно отчитане на водомери и топломери: еднофамилни къщи, кооперации, сгради; жилищни, курортни, индустриални комплекси; селищни и междуселищни;

Фирма “Акварор – Бояджиев и синове” ООД предлага иновации във ВиК сектора, за да може да отговори на нарастващите нужди за по – бързо, лесно и качествено изграждане на инсталации. В своята дългогодишна история “Акварор – Бояджиев и синове” ООД се е доказала като фирма, която предлага на своите клиенти висококачествени, иновативни и гъвкави решения за изграждане на ВиК инсталации и тяхното менажиране. За тази цел фирмата има дългосрочни взаимоотношения с водещи световни производители като Sensus Metering Systems – Германия и Poloplast– Германия.

“Акварор – Бояджиев и синове” ООД притежава сертификати за качество ISO 9001:2015 и  за околна среда ISO 14001:2015. В България тръбите POLO-POLYMUTAN и водомерите са разрешени за влагане в строителството със съответните сертификати и разрешителни от компетентните органи.

Сертификати