Вакуумно отводняване POLO-UDS

Трислойните тръби POLO-KAL NG UDS предлагат перфектни качества за покривно засмукващо отводняване.

POLO-KAL NG и POLO-KAL 3S Вакуумна безшумна канализация

Покривна вакуумна отводнителна система POLO-UDS. Трислойните тръби POLO-KAL NG UDS предлагат перфектни качества за покривно сифонно отводняване.

POLO-UDS ВАКУУМНА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИВИ

Принцип на действие:

За разлика от гравитационното отводняване при вакуумното отводняване, системата работи при изцяло запълнено състояние (степен на напълване h/di=1).

Една инсталация с вакуумно отводняване трябва да бъде така изградена, че още при малки количества валежи напречното сечение на водосточните тръби да се увеличава по участъци. От силата на теглото на вертикално протичащата тогава във водосточната тръба “водна тапа” площта на покрива се отводнява чрез “ефекта на повишаване на засмукването”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дебит на отводняване

Отводнителният дебит трябва да се настрои индивидуално въз основа на хидравлично изчисление, оптимална е функция между 6 l/s и 17,4 l/s. При максималния дебит от 17,4 l/s при специфично количество на валежи от 300 l/s на хектар една площ на покрива от около 600 m2 би могла да се отводнява през една воронка. По принцип във всяка ниска точка следва да се постави по една воронка.

Намаляване на диаметъра на тръбата по посока на потока

Едно редуциране на номиналния диаметър на тръбопроводите по посока на изтичането по хидравлични съображения при такова отводняване е разрешено, обаче по правило трябва да се предприема само във вертикални тръбопроводи. Едно увеличаване на диаметъра в зоната на понижено налягане на водосточната тръба следва да се избягва, тъй като по правило води до разкъсване на протичането под налягане.

Вакуум (засмукване)

Максимално допустимия вакуум с POLO-UDS възлиза на 900 mbar.

Студен покрив, масивна конструкция с насип от чакъл

POLO-UDS воронка SuperDrain 60 BIT

Промяна на посоката на хоризонтални тръбопроводи на 90° по принцип трябва да се изпълняват с 2 х 45° тръбни дъги. Ако дължината на щранга преди завоя е > 2 m, трябва да се постави дълга муфа. Между дългата муфа и дъгата трябва да се постави къс тръбен елемент, където може да се монтира тръбната скоба за неподвижна точка.

Шумоизолация

Ако се изисква шумоизолация, отводнителната система трябва да се прегради със свързани в системата шумозащитни буфери и/или стоманени обвивки с гумена вложка срещу предаване на ударен шум от/към строителния корпус.

Осигуряване срещу изваждане

Всички тръбни и профилни съединения (освен дълги муфи в края на муфата) трябва да се осигурят с обезопасяване срещу изваждане с помощта на скоба POLO-ASV.

ПРЕДИМСТВА НА ВАКУУМНОТО ОТВОДНЯВАНЕ

  1. По-добро самопочистване на тръбната система поради високите скорости на потока
  2. По-малко изкопни строителни работи поради намаления диаметър на водосточните тръби
  3. По-малък брой водосточни тръби, поради което и по-добро използване на сградата
  4. Прокарване на тръбите под покрива без наклон и по-малки размери на тръбите
  5. Прокарване на тръбите под покрива без наклон и по-малки размери на тръбите
  6. По-малък брой воронки поради по-големите отводнителни дебити (по-малко отвори)
  7. Висока ефективност на системата поради намаления разход на материал и труд

Технически наръчник

Въпросник вакуумно отводняване