Блумат 10 метра сет

Този сет съдържа 40 броя поливачки с керамичен корпус готови за цялостна система която може да се върже и директно към водопроводната мрежата.