0888 130 451
Търсене

Водомер ResidiaJet

DN 15 – 20
Едноструен сух
Магнитно предаване
Подходящ като водомер за студена вода до 500С
Подходящ като водомер за топла вода от 300С до
900С
Брояч слабо чувствителен към абразивни
елементи
Брояч завъртащ се на 3550
С висока устойчивост към замърсени води
AMR предварителна подготовка за импулсен
изход или радиомодул
Възвратен клапан като опция

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY