0888 130 451
Търсене

Водомер ResidiaMuk

Измервателен патрон ­за ­всички­ приложения ­в­ домашната ­и ­офис ­сфера. Регистър,­ подготвен­ за­ монтаж­ на­ електронен­ модул­ (напр.­Radio,­M-Bus). Напълно сух многоструен водомер­ с­ магнитно ­присъединително звено­. Като ­водомер ­за ­студена ­вода­ – ­до­ 30°C­. Като ­водомер ­за­ студена ­вода ­– ­до­ 90°C. Положението на главата на водомера може да се променя за възможно най-добро отчитане. Пълен набор от аксесоари за ­монтаж­ на­ поръхности и­ в­ стена. Съвместим­ чрез­ адаптор­ с­ много­ корпуси. ­Опция: ­фабрично­ монтиран ­радио­ модул­ “Base­R”.­ Напълно ­съвместим ­със­ системата­ за­ отчитане­ „SensusBase”

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY