0888 130 451
Търсене

Водомер Meimag 5100W

Висока точност на измерване (±0,2%±1mm/s от измерваната стойност; заедно с MAG6000)
Вградени в измервателната тръба заземяващи електроди
Много лесно пускане в експлоатация посредством SENSORPROM Coned Конусна
Измервателна тръба1xDN за по-точно измерване на малки дебити
Измервателна тръба със санитарно одобрение
Температурно устойчива тръба до 70 °C ( за кратко време до 90 °C )

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY