0888 130 451
Търсене

Блумат 3 метра сет

Този сет съдържа 12 броя поливачки с керамичен корпус готови за цялостна система която може да се върже и директно към водопроводната мрежата.

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY