Импулсен изход Reed RD

Лесен мотаж
Допълнително поставяне без повреда на калибровъчната пломба
Две различни импулсни валентности

Повече информация може да намерите тук