0888 130 451
Търсене

Ултразвуков водомер Cordonel

Описание

Акварор ООД с голямо удоволствие Ви предоставя информация за най–новото достижение в измерването на водни количества – ВОДОМЕРА КОРДОНЕЛ.

Това е ултразвуков водомер създаден от специалистите на Sensus.

  • Широк измервателен обхват Q3/Q1 R=1000, константна точност, непроменяща през целия живот на уреда, 20 години живот на батерията.
  • Притежава MID сертификат и е подходящ за хоризонтален и вертикален монтаж, няма изискване за прав участък.

Във водомера са интегрирани радио модул за walk by/drive by дистанционно отчитане, LCD дисплей показва данни за дебит с NFC, температура, налягане на водата, право и обратно протичане, както и различни аларми за събития. Приложението на водомера е много широко. Той може да се използва за измерване на крайни консуматори, които имат голямо потребление, а също и за такива с променливо потребление и периоди с минимално потребление. Може да се използва за откриване на течове и за управление на ДМА зони. Като банка съхраняваща данни той може да бъде включен в интелигентна система за контрол и управление на водоснабдителните мрежи чрез импулсен извод.

 

 

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY