Фирма „Акварор” съвместно с фирма „Прострийм Груп“ организираха семинар на тема „Иновативни технологии и решения за питейни и отпадъчни води”

В помощ на ВиК сектора в България и нарастващите нужди за по – бързо, лесно и качествено изграждане на ВиК инсталации, по-точно измерване на потреблението на вода и вакуумно отводняване на плоски покриви,Акварор представи новите си продукти и реализирани обекти с тях.

На 05 и 06 Юни 2014г., се проведе семинар на тема „Иновативни технологии и решения за питейни и отпадъчни води”. По време на презентацията бяха показани ефективни начини за изграждане на система за вакуумно отводняване Polo-UDS, водомерна шахта комплект –бърз и лесен монтаж и водомер iPerl с точност R800.