Отново първи! Поредното развитие на системата за дистанционно отчитане разхода на вода, ток, газ и топлинна енергия! Сега можем да отчитаме, дистанционно и разхода на еленергия!

Mонофазен електромер за измерване разхода на еленергия в жилища, офиси и др. тип МЕ 162-D1A-42-G12-M3KO 220V 0,5 -10(85)A 50Hzс маркировка СЕ М10 1304.

Електромерът се отчита дистанционно. Може да се монтира към съществуващите системи за дистанционно отчитане на водомери, без каквито и да са допълнителни устройства и строително-монтажни работи или в самостоятелна система за дистанционно отчитане разхода на еленергия. Особено ефективен за хотели от апартаментен тип, курортни комплекси с индивидуални жилища (бунгала) и др. индивидуални консуматори на еленергия.