Фирма „Акварор-Бояджиев и синове” беше основен спонсор на организирания от „БАВ“ семинар на тема „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК”

В помощ на водния сектор в България и нарастващите нужди за по-бързо, лесно, качествено и точно измерване на потреблението на вода, Акварор представи новите си продукти – водомер iPERL.

На националния семинар „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК“, организиран от Българска асоциация по водите (БАВ), присъства заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който подкрепи бранша и спомена за предстоящи промени.

Събитието се проведе на 1 и 2 октомври 2015 г. в Старосел, в рамките на международната конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“. „Подобен форум е необходим, защото темата за големите загуби на вода е една от най-проблемните във водния сектор. Проблемът е пряко свързан с качеството, подбора и оразмеряването на водомерите, както и с поддръжката и проверката на тези уреди.“, коментира председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

Димитър Бояджиев, търговски директор на „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД представи най-новия продукт в портфолиото на компанията–водомер „iPERL – Новата ера в измерването на вода“ и демонстрира най-модерните предложения на водомери на Sensus.

„Акварор“ представи на посетителите иновативни концепции и нови продукти , за по-ефективно използване водното богатство. Нови продукти, отговор на проблемите на водоснабдяването, които стоят години пред нашата страна. Основните проблеми във водомерното стопанство са свързани с измерването на добитата и доставена вода, констатирана в рамките на плановите проверки на дружествата. И за откритите преписки по жалби на потребители, говори инж. Йоланта Колева, представител на Комисията за енергийно и водно регулиране. Правилата и новите нормите за проверка на водомерите беше показана в презентация от представител на ДАМТН.

На форума, от професионалистите бяха повдигнати и дискутирани редица въпроси, свързани със загубите на вода. „Обсъждането по темата насърчава към откриване на ефективни решения за развитие и модернизиране на водомерното стопанство у нас“, коментира инж. Иван Иванов.