0888 130 451
Търсене

Водомер MeiStream

Водомер с MID одобрение по образец съгласно анекс MI001
Сменяеми механизми с единици по MID одобрение съгласно анекс MI001
Уникален обхват на измерване Q3/Q1≥ 100
Висока издръжливост на претоварване
Не е необходимо права тръбна отсечка (U0D0 съгласно OIML R49 и EN 14154)
Монтажно положение хоризонтално и вертикално
Тялото на водомера е налично в къс (WP)и дълъг (WS) дължина съгласно DIN 19625 и EN 14154
Водомерът може да бъде потопен; клас на защита IP 68
Използваните материали са устойчиви до температура 700 ℃
Регистри подготвени за поставяне на HRI
Използване на оптични изходи тип OD e възможно все още

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY