0888 130 451
Търсене

Водомер MeiTwin

Главният и допълнителният водомер са подредени един зад друг по посока на протичането.
По този начин отпада старото необходимо диференциране на моделите “допълнителен водомер вдясно” и “допълнителен водомер вляво”.
Не се изисква преди и след тръбата права отсечка поради интегрирания поток.
Измервателният механизъм е заменяем, състои се от главен водомер, превключващ вентил и допълнителен водомер (концепция “3=1”).
За лесна и евтина подмяна след изтичане на калибрационния срок получавате много областен измервателен механизъм.
Главният водомер е с хидродинамичен баланс на крилата.
Пружинно натоварен превключващ вентил с малка загуба на налягане и удължен живот.
Допълнителен водомер като измервателен патрон: многоструен или бутален, с обратен клапан
Минимално протичане (Qmin): 6 л/ч за допълнителния водомер с пръстеновидно бутало. Доставя се с дължина по DIN 19625 и ISO 4064

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY