0888 130 451
Търсене

Водомерна шахта

В духа на своите традиции „Акварор” ООД предлага един нов продукт. Отново ние искаме да подпомогнем модернизирането на водомерното стопанство и намаляване на търговските загуби на питейна вода.

Предлаганата водомерна шахта е комплект от телескопична тръбна част, арматурен възел и водомер Qn 2.5 м³/ч, клас „С”. Присъединяването на шахтата към водопроводното отклонение се извършва с „бързи връзки”, ф 25 мм.

Предимства на комбинираната водомерна шахта:

  • значително по-ниска стойност от традиционно изгражданата със строителни материали
  • несравнимо по-добри санитарно-хигиенни условия
  • невъзможна кражба на вода чрез незаконни връзки към водопроводното отклонение
  • по-точно измерване на преминалите водни количества през водомер клас”С”, при това с възможност за дистанционно отчитане
  • много бърз и лесен монтаж
  • сигурна защита против замръзване (до -15°С в земята)
RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY