Фирма „Акварор-Бояджиев и синове”и ВиК Русе осъществиха проект за изграждане на система за дистанционно отчитане на водомери за гр. Мартен

В края на изминалата година Акварор ООД и ВиК Русе започнаха изпълнение на съвместен проект за изграждане на система за дистанционно отчитане на клиентските водомери в град Мартен. Към настоящия момент са подменени над 90% от съществуващите водомери с нови. В най – кратки срокове е планирано да се достигне пълно покритие на абонатите като по този начин град Мартен ще стане първия град изцяло инкасиран дистанционно.

Системата освен данни за показанията на водомерите дава данни за тяхното състояние, чрез предварително зададени показатели за алармиране приобратно протичане, спукана тръба, манипулиран водомер и др. Пo този начин специалиститена ВиК дружеството ще имат по – детайлна информация за състоянието на водопроводната мрежа, което ще доведе до – по- бързо локализиране и отстраняване на появилите се проблеми по нея.

Събраните данни за показанията на водомерите и състоянието им,автоматичносеобработватот досегашната „билинг система” и „гис система”използвана от ВиК Русе за изготвяне на количествените сметки на своите абонати.