Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи

На 19 и 20 Ноември 2012г., се проведе 5-тамеждународна конференция на тема „Намаляване загубите на вода във водопроводната мрежа”, която се проведе в Интер Експо Център гр.София.

Конференцията, организирана от Българска асоциация по водите,се провежда за петапоредна година и се счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион.

„Акварор-Бояджиев и синове” ООД участва в конференцията като спонсорна събитието. Още в началото на събитието министърът на околната среда и водите Нона Караджова анонсира създаването на наредба, която да регулира водоползването в страната.На конференцията се представиханай-добри практики и препоръча нови подходи за по-ефективно управление на ВиК системите, с ударение върху намаляване загубите на вода”, допълниха от БАВ

„Загубите на вода във водоснабдителните мрежи е проблем на почти всички градски агломерации по света и могат да бъдат сериозен проблем в областите, където водата не достига”, коментираха организаторите. „Този проблем изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдни и ценни водни ресурси. Няколко големи градове започнаха вече програми, насочени към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработиха и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказаха много ефективни.

Въз основа на богатия опит в тази област на специалистите взели участие в конференцията дискутираха кои са най-ефективните начини за редуциране на загубите на вода– „Винаги трябва да се започне с намаляване на търговските загуби, тъй като те са с най-бърза възвращаемост. Основно трябва да се поставят водомери с голяма точност, да се проверяват по-старите водомери и да се води борба с незаконните включвания. Относно физическите загуби в допълнение на активния контрол на течовете (по-бързо откриване и по-бърз ремонт) най-добре е старата водопроводна мрежа да се подмени. Едно от важните условия е да се редуцира по-високото налягане.”, коментираха специалистите.