Международното търговско изложение за иновации и услуги в управлението на води IFAT 2012

От 7 до 11 май се проведе тазгодишното издание IFAT Entsorga, в Мюнхен. IFAT е международно търговско изложение за иновации и услуги в управлението на води, канализация и отпадъци. Изложението беше разположено на рекордните 215 000 кв.м – 180 000 кв.м на закрито и 35 000 кв.м на открито. Повече от 2 730 изложители взеха участие в изложението.

Фирма „Акварор” ООД и фирма Сенсус представиха новия водомер iPerl на Q3 2,5 -16 m3/h

Еволюцията на технологията свързана с управление на водните ресурси и измерването на водни количества навлиза в нова ера. Ерата на iPerl.

Простота, Продуктивност и Устойчивост на околната среда са трите иновативни оси, събрани в iPerl. До този момент никоя технология на измерване не е предлагала такова интелигентно решение и функционалност. Нито една технология за измерване не е създавала такава голяма полза чрез управлението наводния ресурси точното му измерване.

iPerl–новият стандарт в новата ера

ПРОСТ – iPerl се базира на принципите на един цял и прост жизнен цикъл. Като започнем от избора на размер, преминем през доставката и използването му и стигнем до бракуването му, технологията е създадена с идеята за простота, продуктивност и издръжливост.

ТОЧЕН - Точността на iPerlпредлага реални стойности при измерване в широка гама, независимо от качеството на водата, налягането в мрежата или измененията в тръбопровода. Никоя друга технология не може да се сравни с iPerl.

ДЪЛГОТРАЕН – iPerl предава коректни стойности през пълния си експлоатационен цикъл. Продължителната му точност се гарантира от иновативната технология на измерване, при непрекъснато предаване на данни.

ПРОДУКТИВНОСТ – iPerl е конструиран така че коефициент R800 покрива всички модели от Q3 2.5 до 16 m3/h. Благодарение на технологията, коефициентът R800 отговаря на очакванията на водоснабдителните дружества през целия живот на iPerl.

Вграденият лоджер за данни при iPerl позволява на дружествата да наблюдават и да реагират при промяна на консумация, възможност за задействане, допълнителни услуги за консуматорите и др.

През петте дена на IFAT 2012 около 110 000 души от 185 страни посетиха изложението.