ВОДА СОФИЯ 2012 28-30 Март, гр.София

От 28 до 30 Март в изложбени зали на Интер Експо се проведе изложение “Вода София 2012„.

Фирма „Акварор“ представи нови продукти и системи за намаляване загубите във водопроводната мрежа. По време на изложението се проведе и семинар организиран от МРРБ на тема „Предстоящи промени във водния сектор в Р България“ , с участието на зам.-министъра на регионалното развитие и . „Акварор“ представи на посетителите иновативни концепции и нови продукти , за ефиктивно използване на водното богатство. Нови продукти като отговор на проблемите на водоснабдяването, които стоят нерешени с години пред нашата страна.

На изложението „Вода София“, фирма „Акварор“ представи своите нови артикули в бранша – водомер iPerl и спирателен кран с дистанционно управление , ефективни технологии за измерване количеството на питейна вода.