Българска Строителна Седмица 14-17 Март , гр.София

Фирма „Акварор“ и фирма „HL bg“ представиха система за вакуумно отводняване на покриви POLO-UDS. Изложение „Българска Строителна Седмица“ тази година акцентира върху ефективното строителство и иновациите. Нови строителни технологии, материали и съвременни инсталации, представени „Акварор“ , които подготвиха бизнеса за проекти и инвестиции в правилната посока за години напред.

Представихме на българския пазар система за вакуумно отводняване на покриви POLO-UDS разработка на фирма Poloplast, Австрия.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РР ТРЪБИ И ТРАДИЦИОННАТА СИСТЕМА ОТ РЕ ТРЪБИ?

 • Тръбите РР са изградени от 3 слоя;
 • Свързването на тръбите става чрез пъхане на тръбата в муфата на другата тръба, за разлика от РЕ става чрез заваряване.
 • Муфеното съединение се фиксира със скоба, която се пристяга механично.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СИСТЕМА POLO-UDS?

 • Монтажните дейности не се влияят от околната температура (работата не спира при отрицателни температури)
 • По-бърз монтаж, не се изисква ниличие на електричество на обекта
 • По-голяма механическа твърдост на профила на тръбите(min 4 kN/m2) се постига по-висок вакуум в системата, а оттам и по-голяма ефективност на отводняване
 • Отводнителен дебит на воронка до 18.4 l/s, броя на воронките намалява.

ПРЕДИМСТВА НА ВАКУУМНОТО ОТВОДНЯВАНЕ ПРЕД ГРАВИТАЧНОТО:

 1. По-добро самопочистване на тръбната система поради високите скорости на потока
 2. По-малко изкопни строителни работи поради намаления диаметър на водосточните тръби
 3. По-малък брой водосточни тръби, поради което и по-добро използване на сградата
 4. Прокарване на тръби под покрива без наклон
 5. По-малки размери на тръбите
 6. По-малък брой воронки поради по-големите отводнителни дебити (по-малко отвори)
 7. Висока икономическа ефективност поради намаления разход на материал и труд