Фирма Poloplast Austria представи софтуер за вакуумно отводняване на покриви (на български език) в гр. Леондинг , Австрия

На 6 декември 2011г. в гр. Леондинг се проведе конференция за представяне на продуктите на фирма Poloplast и най-вече презентиране на софтуера за вакуумно отводняване на покриви , изцяло на български език. Фирмата използва най-новите технологии за изработване на тръби , фитинги и всички необходими компоненти за цялостното изграждане на система за вакуумно отвеждане на дъждовните води.

Конференцията беше открита от инж. Джозеф Хохрайтър , технически съветник международни пазари на Poloplast , който запозна гостите с дейността на фирмата.

В конференцията взеха участие представители от Австрия, Полша , Турция , Сърбия и България. Нашата делегация включваше предимно специалисти- проектанти по ВиК . По време на конференцията бяха представени две от основните системи на фирмата – POLO-UDS и POLO-KAL 3S.

Системата POLO-UDS се отличава с:

  • По-добро самопочистване на тръбната система поради високите скорости на потока
  • По-малко строителни работи поради намаления диаметър на водосточните тръби.
  • По-малък брой водосточни тръби, обстоятелство даващо възможност за по-добри пространствени решения и функционалност.
  • Прокарване на тръбите под покрива без наклон и по-малки размери на тръбите
  • По-малък брой воронки поради по-големите отводнителни дебити (по-малко отвори), по-малко рискове с хидроизолацията
  • Висока ефективност на системата поради намаления разход на материали и труд, по-лесен и бърз монтаж.
  • Монтажни работи и при температури до -20 ℃

Изработени от чист полипропилен , материал с уникални качества – отличаващ се с високо якостни характеристики.Системата има различни приложения , като основно се използва за промишлени сгради , хотели , търговски обекти и други.

С посещение на строителни обекти на участниците бяха показани бързия и лесен монтаж на системата и нейната ефективност.

В лаборатория бяха демонстрирани чрез тестване качеството и якостните характеристики на тръби и др. материали.