0888 130 451
Търсене

Импулсен изход HRI Mei

HRI-Mei e устройство за събиране на данни за MeiStream и MeiTwin MID водомери. Всички MeiStream стандартни регистри са подготвени за приемане на HRI-Mei. HRI-Mei може да се монтира и след това без да се повреди пломбата на водомера. HRI-Mei осигурява висока разделителна способност, води до откриване на посоката на потока. Също така интерфейса за данни може да се използва за приложения M-Bus или за MiniBus устройства като MiniPad или Sensus((S)) cout-MBС HRI-Mei всички известни интерфейсни данни с Енкодер, Електронен и Хибрид регистри могат да бъдат заменени. В зависимост от регистъра втория пулс като Opto OD може да бъде включен допълнително напр. в MeiStream. Също и други приложения изискващи reed или оптични изходи може да бъде подкрепено с само едно улавящо устройство.

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY